groessen.jpg

Nieuws

Bijeenkomst over Dorpshart Groessen uitgesteld

In de afgelopen Dorpsbode van Dorpsraad Groessen stond een aankondiging voor een bijeenkomst over de plannen voor het dorpshart van Groessen op 30 oktober aanstaande. Deze zal verplaatst worden naar woensdag 11 december om 20.00 uur. Locatie Dorpshuis Groessen, St. Isidorusplein 4.

De reden hiervoor is dat de plannen nog iets meer tijd nodig hebben om gepresenteerd te kunnen worden. Bureau Sant en Co legt op dit moment de laatste hand aan een ontwerp van een vernieuwd dorsphart van Groessen met betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.

Op 11 december zal Sant en Co dit ontwerp presenteren. Tevens zal het bedrijf Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling aanwezig zijn met een concreet plan voor de geplande woningen rondom het dorpsplein.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Niet alleen geïnteresseerden in een woning zijn van harte welkom, ook mensen die nieuwsgierig zijn naar hoe het dorpshart er in de toekomst uit zou kunnen zien, nodigen we van harte uit.

Stichting Dorpsraad Groessen

Met de dorpsraad Groessen wordt beoogd in onderlinge samenwerking tussen gemeente en de daarin woonachtige bewoners te werken aan de kwaliteit en borging van de kwaliteit ten aanzien van het:

  • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.      
  • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers
  • Bevorderen van betrokkenheid en participatie van bewoners

De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijkoverstijgende aard.

Verder kan de dorpsraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen. Met alle wijk- en dorpsraden is op 5 maart 2008 een convenant afgesloten waarin taken en bevoegdheden van de dorps-/wijkraad en de ondersteuning namens de gemeente is vastgelegd.

De gedachte achter de dorpsraad is de wens de leefbaarheid in Groessen positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig? Dit heeft alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook met het voorzieningenniveau in het dorp. Voor het ene zijn vooral de dorpsbewoners zelf aan zet, voor het andere zullen met name gemeente, politie en de woningcorporatie zich moeten inzetten.

U bent van harte welkom deel te nemen aan een van de commissies.